จดทะเบียนการค้าใช้เอกสารอะไรบ้าง?

news090664.jpg

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับ จดทะเบียนการค้า หรือจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ

  1. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ สามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.dbd.go.th /ดาวน์แบบฟอร์ม/ทะเบียนพาณิชย์
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
  4. กรณีเช่าสถานที่ประกอบการ ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่
    – หนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือ
    – สำเนาสัญญาเช่าสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่
  5. แผนที่ตั้งสถานปราะกอบการ
  6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี)

ร้านค้าออนไลน์ต้องจดทะเบียนการค้าด้วยหรือไม่?

ขายสินค้าออนไลน์ ก็ต้องจดทะเบียนการค้าออนไลน์ เพราะถ้ามีธุรกิจแต่ไม่จดทะเบียนการค้า จะถือว่ามีความผิดและบทลงโทษ ซึ่งถ้าเป็นกรณีขายของออนไลน์ผ่านทาง Social media เช่น facebook IG ที่ไม่สามารถชำระเงินได้บนแพลตฟอร์มนั้น ๆ ร้านค้าออนไลน์สามารถทำการจดทะเบียนพาณิชย์แบบธรรมดา และยื่นภาษีตามปกติได้เลย แต่ถ้าหากร้านค้าออนไลน์ของคุณมีหน้าร้านที่เป็นเว็บไซต์ด้วย ก็จะต้อง จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมขอเครื่องหมาย DBD Registered สำหรับการจดทะเบียนการค้าออนไลน์ จะต้องมีชื่อร้านค้าออนไลน์เช่น ชื่อโดเมนเวบไซต์ ชื่อร้านค้าในแพลตฟอร์ม หากต้องการทำเวบไซต์สามารถติดต่อได้ที่ boommedia.co.th เรามีบริการทำเวบไซต์พร้อมยื่นขอทะเบียนการค้าให้ค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียนการค้า
1.ลงทะเบียนในระบบเพื่อใช้งาน
2.จองชื่อนิติบุคคล
3. ยื่นเอกสารที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ชำระค่าธรรมเนียม

สถานที่จดทะเบียน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ :
(1) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชยกิจของผู้ประกอบพาณิชยกิจ ที่มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945
หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/finance

กรณีผู้ประกอบการที่มีธุรกิจตั้งอยู่ต่างจังหวัด สามารถยื่นจดทะเบียนการค้าได้ที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตที่ตั้งตั้งธุรกิจอยู่

ข้อควรรู้ : หากร้านค้าออนไลน์หรือร้านค้าธรรมดา ไม่ได้จดทะเบียนการค้าและไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท กรณีไม่จดทะเบียนต่อเนื่อง จะโดนปรับอีกวันละไม่เกิน 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องค่ะการแสดงความเห็นถูกปิด